RecruitRank Awards 2010

Slávnostné odovzdávanie cien RecruitRank Awards 2010 sa konalo 18. 11. 2010 v priestoroch Hotela Crown Plaza. Pri názve víťazov je uvedený počet bodov podľa hodnotení uchádzačov v období október 2009 až september 2010. Maximálne bolo možné získať 5 bodov, minimálne 1.

Kategória Personálne agentúry

1. Pro HR, s.r.o.
2. ETGA - personálna agentúra
3. Agentúra PRO-STAFF, s.r.o.


Kategória Firmy

1. Competence Call Center, s.r.o.
2. InsData, spol. s r.o.
3. Žilinská univerzita v Žiline


Kategória Konzultanti

1. Anna Spasová - Pro HR, s.r.o.
2. Lena Švecová - ETGA - personálna agentúra
3. Ladislav Ficza - Personal Network s.r.o.


Kategória Personalisti-recruiteri

1. Jana Heringhová - ESET, spol. s r.o.
2. Matej Sabo - Competence Call Center, s.r.o.
3. Veronika Babčanová - Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.


Všetci finalisti majú možnosť umiestniť si logo RecruitRank Awards 2010 vo svojich propagačných materiáloch a na svojich internetových stránkach.