Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 1. 7. 2018 sme ukončili poskytovanie služby RecruitRank. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosíme, obráťte na svoju kontaktnú osobu v Profesii.

Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru.

Prečítajte si, prečo sme ukončili poskytovanie služby RecruitRank.

Doba poskytovania služby

10 rokov

Počet vyplnených dotazníkov

1.9 mil

Recruitrank bol produktom spoločnosti Profesia spol. s r.o., ktorá prevádzkuje

Profesia
Edujobs
Domelia
Platy
Mark
Chranene dielne
Katalog pracovnych pozicii
Najzamestnavatel