Ako funguje RecruitRank

1

Uchádzač zareaguje na ponuku

Hodnotiť výberový proces môžu iba tí, ktorí reagovali na pracovnú ponuku priamo na portáli Profesia alebo použili reakčné linky do externých systémov spoločnosti (klienti spoločnosti Profesia).

Zobraziť podrobnosti

V prípade, že spoločnosť používa reakčné linky do svojich externých HR systémov, je potrebné získať import reakcií od spoločnosti a zapojiť RecruitRank Connect.

Uchádzač zareaguje na ponuku
2

Prebieha výberový proces

Spoločnosť alebo agentúra pokračuje vo svojich výberových procesoch.

Zobraziť podrobnosti

Uchádzač, ktorý reagoval na viacero pracovných ponúk jednej spoločnosti, môže danú spoločnosť hodnotiť aj viackrát, avšak do skóre sa uchádzačove hodnotenia zarátajú iba raz ako jeho priemerné skóre za vyhodnocované obdobie.

Prebieha výberový proces
3

Nástroj RecruitRank automaticky vyzve uchádzača ohodnotiť spoločnosť

O možnosti ohodnotiť spoločnosť je uchádzač štandardne informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu, ktorý mu príde dva týždne po ukončení zverejnenia ponuky, na ktorú reagoval. Od tejto výzvy začne plynúť 30 dňová doba, počas ktorej môže anonymne vyjadriť svoj názor na položené otázky.

Zobraziť podrobnosti

Spoločnosť, využívajúca nástroj RecruitRank, si môže sama určiť dobu, po uplynutí ktorej budú jej uchádzači vyzvaní poskytnúť spätnú väzbu. Uchádzač má možnosť hodnotiť spoločnosti aj vo svojom konte na Profesia.sk.

Nástroj RecruitRank automaticky vyzve uchádzača ohodnotiť spoločnosť
4

RecruitRank zbiera spätnú väzbu od uchádzačov

RecruitRank zbiera a zaznamenáva udelené skóre, všetky hodnotenia a komentáre od uchádzačov, ktoré spoločnosti získali.

Zobraziť podrobnosti

Otázky v dotazníku sú nastavené štandardne, ale môžu byť vytvorené aj na základe požiadaviek klienta.

Otázky pre hodnotenie spoločnosti, alebo personálnej agentúry sú nasledovné:

  • Celkový dojem z výberového procesu spoločnosti
  • Spoločnosť je v pravidelnom kontakte a informuje Vás o priebehu výberového procesu
  • Prístup človeka zodpovedného za výber
  • Priebeh a kvalita pracovného pohovoru
RecruitRank zbiera spätnú väzbu od uchádzačov
5

Výsledky a skóre z hodnotení sú automaticky prepočítavané

Z uvedených otázok je povinná iba prvá, ktorá rozhoduje o umiestnení spoločnosti v rebríčku RecruitRank Awards. Ak uchádzač výberový proces nehodnotil, pred ukončením 30-dňovej lehoty je opäť vyzvaný, aby vyjadril názor na kvalitu práce ľudí zodpovedných za výbery.

Zobraziť podrobnosti
Výsledky a skóre z hodnotení sú automaticky prepočítavané
6

Všetky hodnotenia a komentáre od uchádzačov vidí firma vo svojom konte

Hodnotenia získané od uchádzačov sú viditeľné iba v kontách spoločností a agentúr na Profesia.sk v časti „Hodnotenia od uchádzačov“.

Zobraziť podrobnosti

Tu si spoločnosti a agentúry môžu prezerať a spravovať získané dotazníky, posielať správy uchádzačom, porovnávať získané skóre medzi recruitermi, či porovnávať svoje skóre so spoločnosťami v ich odvetví. Tiež môžu sledovať vývoj celoročného rebríčka RecruitRank Awards.

Všetky hodnotenia a komentáre od uchádzačov vidí firma vo svojom konte

Potrebujete poradiť, alebo vedieť viac o nástroji RecruitRank?

Nezáväzná konzultácia