Rebríček RecruitRank Awards

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. každoročne udeľuje prestížne ocenenia RecruitRank Awards firmám a personálnym agentúram s najlepšie hodnotenými výberovými procesmi. Spoločnosti sú oceňované v kategóriách: Personálne agentúry (malé a veľké), Firmy (malé a veľké) a Recruiteri. Ocenená spoločnosť sa stáva atraktívnejšou a má vyšší predpoklad, že sa na jej pracovné ponuky budú kandidáti hlásiť s väčšou intenzitou. Spolu s ocenením získajú prestíž, ktorou podporia svoju zamestnávateľskú značku.

Rebríček RecruitRank Awards je vytvorený na základe získanej hodnoty z otázky "Celkový dojem z výberového procesu v spoločnosti" v nástroji RecruitRank. Firmy aj personálne agentúry sú rozdelené do dvoch kategórií na veľkých a malých inzerentov, na základe počtu inzerovaných pracovných ponúk na portáli Profesia.sk za posledný rok (t.j. za posledných 365 dní). Do rebríčka sa môže kvalifikovať len spoločnosť alebo agentúra, ktorá za aktuálny ročník získala minimálny počet hodnotení od uchádzačov v danej kategórii. Minimálny počet hodnotení za jednotlivé kategórie sa denne aktualizuje v závislosti od celkového počtu hodnotení všetkých spoločností v danej kategórii.

RecruitRank Awards
Aktuálne je minimálny počet hodnotení nastavený nasledovne:
Kategória Firma
17 1-100 zverejnených ponúk 57 101 a viac zverejnených ponúk
Kategória Personálna agentúra
22 1-300 zverejnených ponúk 93 301 a viac zverejnených ponúk

Umiestnenie spoločnosti v rebríčku sa určuje podľa dosiahnutého priemerného skóre z hodnotení. V prípade zhody poradia viacerých spoločností sa umiestnenie určuje podľa nižšieho podielu hodnotení, v ktorých uchádzači uviedli, že neboli spoločnosťou kontaktovaní. Spoločnosť Profesia si vyhradzuje právo vylúčiť spoločnosti z RecruitRank rebríčkov, u ktorých vzniklo podozrenie z úmyselného ovplyvňovania hodnotení výberových procesov v rozpore s pravidlami služby RecruitRank, so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Profesia alebo s dobrými mravmi.

RecruitRank Awards 2017

víťazi najlepších výberových procesov

Veľká personálna agentúraMalá personálna agentúraVeľká firmaMalá firma
Všetkým víťazom ešte raz blahoželáme. Zároveň pripomíname, že víťazi jednotlivých kategórií majú možnosť umiestniť si logo RecruitRank Awards 2017 vo svojich propagačných materiáloch a na svojich internetových stránkach.


Archív výsledkov