Ako funguje RecruitRank

Cieľ služby RecruitRank

Cieľom služby RecruitRank je poskytnúť nástroj pre meranie spokojnosti uchádzačov vo výberových procesoch spoločností. Na základe hodnotenia získajú recruiteri (personalisti a ľudia zodpovední za výbery) priamu spätnú väzbu od uchádzačov, ktorá im umožní zlepšovať svoje výberové procesy, prístup k ľuďom a napokon aj imidž celej spoločnosti (HR marketing). Výsledkom celého procesu hodnotenia je poradie TOP spoločností s najkvalitnejším výberovým procesom, ktorým uchádzači pridelili najviac bodov (hviezdičiek). Do tejto "súťaže" sa nedá prihlásiť, lebo o tom, či firma bude v rebríčku a ako uspeje, rozhodujú iba uchádzači.


Ktorí uchádzači hodnotia?

Hodnotiť výberový proces môžu len tí ľudia, ktorí reagovali na pracovnú ponuku spoločnosti alebo boli pracovnou ponukou oslovení priamo spoločnosťou, ktorá využíva nástroj RecruitRank (klienti spoločnosti Profesia spol. s r. o.). Uchádzač má informácie o možnosti hodnotiť vo svojom vlastnom alebo virtuálnom konte na PROFESIA.SK. Jeden uchádzač, ktorý reagoval na viacero pracovných ponúk danej spoločnosti, môže danú spoločnosť hodnotiť aj viackrát, avšak do skóre spoločnosti sa uchádzačove hodnotenia zarátajú iba raz ako jeho priemerné skóre za vyhodnocované obdobie. O nových možnostiach zapojenia sa do hodnotenia je uchádzač štandardne informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu, ktorý mu príde dva týždne po ukončení zverejnenia ponuky, na ktorú reagoval. Od tejto výzvy začne plynúť 30 dňová doba, počas ktorej má uchádzač možnosť anonymne vyjadriť svoj názor na položené otázky.

Náhľad štandardného hodnotiaceho dotazníka v konte uchádzača:


Otázky pre hodnotenie spoločnosti alebo personálnej agentúry:

  1. Celkový dojem z výberového procesu spoločnosti (názov spoločnosti)
  2. Spoločnosť je v pravidelnom kontakte a informuje Vás o priebehu výberového procesu
  3. Prístup človeka zodpovedného za výber (meno kontaktnej osoby z pracovnej ponuky)
  4. Priebeh a kvalita pracovného pohovoru

Z uvedených otázok je povinná len prvá, ktorá rozhoduje o umiestnení spoločnosti v rebríčku RecruitRank. Ak uchádzač výberový proces nehodnotil, pred ukončením 30-dňovej lehoty je opäť vyzvaný, aby vyjadril názor na kvalitu práce ľudí zodpovedných za výbery. Uchádzači vyjadrujú svoju spokojnosť k jednotlivým otázkam prostredníctvom hviezdičiek:

  • veľmi dobrý (5 hviezdičiek)
  • dobrý (4 hviezdičky)
  • neutrálny (3 hviezdičky)
  • zlý (2 hviezdičky)
  • veľmi zlý (1 hviezdička)


Uchádzači nemajú možnosť hodnotiť výberový proces spoločnosti, ak deklarujú, že nedostali žiadnu odpoveď. Takéto typy vyplnených dotazníkov sa nezapočítávajú do celkových výsledkov, slúžia len informačne pre interné účely spoločnosti.

Okrem hodnotenia spoločnosti, záujemca o prácu má možnosť na záver napísať odkaz spoločnosti, v ktorom môže uviesť konštruktívne rady, ako zlepšiť výberový proces, pochváliť prácu recruitera, konzultanta či personalistu a pod.


RecruitRank pre spoločnosti

Recruiteri (personalisti a konzultanti v personálnych agentúrach) získajú cez nástroj RecruitRank spätnú väzbu, ktorá im umožní analyzovať a prehodnocovať svoj výberový proces. Rebríčky firiem a agentúr s najlepším výberovým procesom motivuje firmy, aby svoju prácu neustále zlepšovali a zdokonalovali.
Hodnotenia získané od uchádzačov sú prístupné len recruiterom vo svojich kontách spoločností na PROFESIA.SK v časti RecruitRank hodnotenia. Ide o službu, ktorá recruiterom ponúka možnosť prezerať a spravovať získané dotazníky, posielať správu uchádzačom, porovnávať získané skóre medzi recruitermi vo svojej spoločnosti, či porovnávať skóre spoločnosti s konkurenciou podľa odvetvia, obsadzovanej pozície alebo podľa celoročného rebríčka RecruitRank - viac informácií o nástroji RecruitRank.

Náhľad na nástroj RecruitRank v konte spoločnosti na PROFESIA.SK:


Náhľad na hodnotenie od jedného uchádzača:Rebríček RecruitRank

Rebríček RecruitRank je postavený na základe získanej hodnoty z otázky "Celkový dojem z výberového procesu v spoločnosti". Firmy aj personálne agentúry sú rozdelené do dvoch kategórií na veľkých a malých inzerentov. O zaradení do týchto skupín rozhoduje počet inzerovaných pracovných ponúk danej spoločnosti na portáli PROFESIA.SK za posledný rok (t.j. za posledných 365 dní). Do rebríčka sa môže kvalifikovať len spoločnosť alebo agentúra, ktorá za aktuálny ročník získala minimálny počet hodnotení od uchádzačov za danú kategóriu. Minimálny počet hodnotení za jednotlivé kategórie sa denne aktualizuje v závislosti od celkového počtu hodnotení všetkých spoločností v danej kategórii. Aktuálne je minimálny počet hodnotení nastavený nasledovne:

FIRMY

1-100 zverejnených ponúk
101 a viac zverejnených ponúk
18
55

PERSONÁLNE AGENTÚRY

1-300 zverejnených ponúk
301 a viac zverejnených ponúk
24
88

Umiestnenie spoločnosti v rebríčku sa určuje podľa dosiahnutého priemerného skóre z hodnotení. V prípade zhody poradia viacerých spoločností sa umiestnenie určuje podľa nižšieho podielu hodnotení, v ktorých uchádzači uviedli, že neboli spoločnosťou kontaktovaní. Spoločnosť Profesia spol. s r. o. si vyhradzuje právo vylúčiť spoločnosti z RecruitRank rebríčkov, u ktorých vzniklo podozrenie z úmyselného ovplyvňovania hodnotenia výberových procesov v rozpore s pravidlami služby RecruitRank, so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Profesia, spol. s r. o. alebo s dobrými mravmi.

RecruitRank Awards

Spoločnosť Profesia spol. s r. o. každorožne udeľuje prestížne ocenenia RecruitRank Awards firmám a personálnym agentúram s najlepšie hodnotenými výberovými procesmi. Spoločnosti sú oceňované v kategóriách: Personálne agentúry (malé a veľké), Firmy (malé a veľké) a Recruiteri.
Ocenená spoločnosť sa stáva atraktívnejšou a má vyšší predpoklad, že sa na jej pracovné ponuky budú kandidáti hlásiť s väčšou intenzitou. Personálne agentúry získajú spolu s ocenením prestíž, čím si podporia svoj HR marketing a tým napomôžu k zvýšeniu záujmu o služby pre uchádzačov, prípadne firemných klientov.